Årsmøtet ble avholdt på Askvoll Fjordhotell, 
torsdag 14. februar 2019 kl. 18.00.

Møtet ble åpnet av Formann Trond Andersen.

                                                            Revisjonsmelding for 2018, klikk her.